< powrót

“Figury – rzeczywistość w kawałkach” Magdalena Kwapisz – Grabowska

 

Otwarcie: 15.06, godz. 20:00

Wystawa czynna do 29.06.2019

 

 

Piękno uniwersalne pojmowane jako prostota kształtów, surowa oszczędność barw i linii, przy jednoczesnym bogactwie faktury i swobodzie warsztatowej, to cel jaki stawia sobie w malarstwie Kwapisz – Grabowska. W centrum  zainteresowania artystki jest człowiek i jego otoczenie, ujęte jednak w sposób abstrakcyjny, uproszczony, zmierzający w stronę znaku. Miękka plama barwna i porządkująca je linia w naturalny sposób budują formę ludzkiego, często kobiecego ciała. Cielesność w wymiarze kobiecym jest jej wyraźnie bliższa. Na niektórych płótnach dość niepodziewanie pojawiają się jednak też mężczyźni. Maskulinizm w całej swojej skonkretyzowanej postaci jest potraktowany nieco humorystycznie – atrybutem męskości staje się… wąs.
Ale tak  naprawdę, w pracach Kwapisz-Grabowskiej nieistotny jest temat – kobieta, mężczyzna, zwierze, krajobraz czy wnętrze… bo temat to tylko pretekst do kreacji. Postulat prostoty jest dominujący czyli synteza, poziom, pion, symetria, spokój harmonia i z tymi aspektami malarstwa artystka mierzy się nieustannie.Świadomym zabiegiem jest deformacja, rozbijanie rzeczywistości na części i budowanie jej od nowa. Na wystawie znalazły się wszystkie najważniejsze motywy i cykle, jakie do tej pory pojawiły się w malarstwie Kwapisz – Grabowskiej.

 

Magdalena Kwapisz Grabowska urodziła się w Gliwicach.
W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni druku wklęsłego prof, Stanisława Kluski oraz dyplom dodatkowy w pracowni malarstwa prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Chelsea International Fine Art Competition. W 2015 ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universität der Künste w Berlinie.